รายละเอียดหนังสือ
18-24 ส.ค. 35 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้แต่ง : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี...
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 604.7
เลขเรียกหนังสือ : 604.7 ก17ส
เลขผู้แต่ง: ก17ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2535
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 63 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
110850ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เทคโนโลยี-รวมเรื่อง