รายละเอียดหนังสือ
19 เคล็บลับ สู่ความสำเร็จ
ผู้แต่ง : อาภาภรณ์ โชติกเสถียร
สำนักพิมพ์ : ยูแอนด์ไอ
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 158.1
เลขเรียกหนังสือ : 158.1 อ26ส
เลขผู้แต่ง: อ26ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 136
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 90
เลข ISBN: 974-90702-7-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กันยายน 2547
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1023154ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ความสำเร็จ