ชื่อหนังสือ  
30 นักวิทยาศาสตร์ แสดง 
30 สิงหาคม 2528 ครบรอบ 30 ปี สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย แสดง 
3001 จอมจักรวาลภาคอวสาน แสดง 
336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย แสดง 
35 TH Publication design Annual แสดง 
35 ประธานาธิบดีสหรัฐ แสดง 
36 กลยุทธ ธนินท์ เจียรวนนท์ แสดง 
36 ปี ททท. แสดง 
36 ปี เล่าขานตำนานพัฒนาชนบทไทย แสดง 
365 AIGA YEAR IN DESIGN TWENTY-THREE แสดง 
4 เทคนิคการเขีนเชิงสร้างรรค์ของ 4 นักเขียนวรรณกรรมเขาวชนของ. แสดง 
4 ปี นรกในเขมร แสดง 
4 ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน แสดง 
4 สิงหาคม 2540 วันสื่อสารแห่งชาติ แสดง 
4 สิงหาคม 2537 วันสื่อสารแห่งชาติ แสดง