ชื่อหนังสือ  
21 ท่าดัดตน แสดง 
21 ปีทำเนียบไวท์เฮาส์ แสดง 
21 วันในประเทศจีน แสดง 
2300 Words Picture Dictionary : พจนานุกรมรูปภาพ แสดง 
25 ปี แห่งความมุ่งมั่น แสดง 
25 อาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ เล่ม 2 แสดง 
3 ปี กรมอาชีวศึกษาในสายตาสื่อมวลชน แสดง 
3 สำรับ ต้นตำรับอาหารไทย แสดง 
30 เจ้าพระยา แสดง 
30 นักวิทยาศาสตร์ แสดง 
30 สิงหาคม 2528 ครบรอบ 30 ปี สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย แสดง 
3001 จอมจักรวาลภาคอวสาน แสดง 
336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย แสดง 
35 TH Publication design Annual แสดง 
35 ประธานาธิบดีสหรัฐ แสดง