รายละเอียดหนังสือ
36 ปี ททท.
ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 910.593
เลขเรียกหนังสือ : 910.593 ก27ส
เลขผู้แต่ง: ก27ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 215
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 พฤศจิกายน 2539
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
112151ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
212154ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไทย -- ธุรกิจท่องเที่ยว -- บทความ