รายละเอียดหนังสือ
4 สิงหาคม 2537 วันสื่อสารแห่งชาติ
ผู้แต่ง : การสื่อสารแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : การสื่อสารแห่งประเทศไทย
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 302.23
เลขเรียกหนังสือ : 302.23 ก27ส
เลขผู้แต่ง: ก27ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 296
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 974-7655-40-3
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 กันยายน 2537
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
111302ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การสื่อสาร-รวมเรื่อง
2ระบบโทรคมนาคม-รวมเรื่อง