รายละเอียดหนังสือ
30 นักวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : วิริยะ สิริสิงห
สำนักพิมพ์ : อักษรวัฒนา
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 925.5
เลขเรียกหนังสือ : 925.5 ว37ส
เลขผู้แต่ง: ว37ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 176
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 35
เลข ISBN: 974-7395-13-4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 08 กันยายน 2547
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1022796ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2022797ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นักวิทยาศาสตร์ - ชีวประวัติ