รายละเอียดหนังสือ
36 ปี เล่าขานตำนานพัฒนาชนบทไทย
ผู้แต่ง : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
สำนักพิมพ์ : กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 307.72
เลขเรียกหนังสือ : 307.72 ก17ส
เลขผู้แต่ง: ก17ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 503
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2546
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1021806ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การพัฒนาชนบท-ไทย
2กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท