รายละเอียดหนังสือ
336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย
ผู้แต่ง : B RADY SHELLY
สำนักพิมพ์ : Sun printing
หมวด : 200 ศาสนา
หมู่ : 241
เลขเรียกหนังสือ : 241 ส26
เลขผู้แต่ง: ส26
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ม.ป.ท.
ปีที่พิมพ์: ม.ป.ป.
จำนวนหน้า: 336
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 22 ธันวาคม 2546
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1021853ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คริสตศาสนา-ประเทศไทย
2การศึกษาทางคริสตศาสนา
3การศึกษากับศาสนา