รายละเอียดหนังสือ
365 AIGA YEAR IN DESIGN TWENTY-THREE
ผู้แต่ง : Twemlow, Alice
สำนักพิมพ์ : AIGA
หมวด : 700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่ : 769.963
เลขเรียกหนังสือ : 769.963 T963T
เลขผู้แต่ง: T963T
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: New York
ปีที่พิมพ์: 2002
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 508 p.,col.illus
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 1-884-081-03-
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 สิงหาคม 2546
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1021231ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Design
2Graphic arts, American
3Graphic design American