รายละเอียดหนังสือ
36 กลยุทธ ธนินท์ เจียรวนนท์
ผู้แต่ง : วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
สำนักพิมพ์ : วรรณสาส์น
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.4
เลขเรียกหนังสือ : 658.4 ว32ส
เลขผู้แต่ง: ว32ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 247
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 175
เลข ISBN: 974-9531-33-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กันยายน 2547
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1022990ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การบริหารธุรกิจ
2นักธุรกิจ
3ธนินท์ เจียรวนนท์ - นักธุรกิจ