ชื่อหนังสือ  
40 ปี อผศ. วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2531 แสดง 
40 ปีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แสดง 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 20 แสดง 
นกแหลมผักเบี้ย Birds of Laem Phak Bia แสดง 
400 ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์โลก แสดง 
41 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แสดง 
43 รูปแบบการพับผ้าเช็ดปากและการจัดโต๊ะอาหารสุดหรู แสดง 
44 ปี กรมอาชีวศึกษา 19 สิงหาคม 2528 แสดง 
45 ชีวิต แสดง 
45 ปีกรมอาชีวศึกษา แสดง 
46 ปีทองของคุณภาพ แสดง 
5 สารัตถะปั้นแต่ง ชุดดอกกล้วยไม้ เล่ม 1 แสดง 
การเขียนแบบทัศนียภาพ แสดง 
50 กษัตริย์ไทย แสดง 
50 คนดังกับหนังสือดี แสดง