ชื่อหนังสือ  
36 กลยุทธ ธนินท์ เจียรวนนท์ แสดง 
36 ปี ททท. แสดง 
36 ปี เล่าขานตำนานพัฒนาชนบทไทย แสดง 
365 AIGA YEAR IN DESIGN TWENTY-THREE แสดง 
4 เทคนิคการเขีนเชิงสร้างรรค์ของ 4 นักเขียนวรรณกรรมเขาวชนของ. แสดง 
4 ปี นรกในเขมร แสดง 
4 ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน แสดง 
4 สิงหาคม 2540 วันสื่อสารแห่งชาติ แสดง 
4 สิงหาคม 2537 วันสื่อสารแห่งชาติ แสดง 
40 ปี อผศ. วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2531 แสดง 
40 ปีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แสดง 
นกแหลมผักเบี้ย Birds of Laem Phak Bia แสดง 
20 คำถามสำคัญของคณิตศาสตร์ แสดง 
400 ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์โลก แสดง 
41 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แสดง