ชื่อหนังสือ  
19 เคล็บลับ สู่ความสำเร็จ แสดง 
นักเลงปืนนิรนาม แสดง 
20 กระทรวงยุคใหม่ Thailand (เล่ม 1) แสดง 
20 ชั่วโมง กับ Quick BASIC แสดง 
20 ปี ตลาดหลักทรัพย์ไทย แสดง 
20 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แสดง 
๒๐ ปี วันเยาวชนแห่งชาติ แสดง 
20 วิธีพัฒนาการบริการเหนือชั้น แสดง 
200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ แสดง 
2000 The one show advertising's best print, radio, TV. V.22 แสดง 
2001 : จอมจักรวาล 1 แสดง 
2010 : จอมจักรวาล 2 แสดง 
2061 : จอมจักรวาล 3 แสดง 
21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ แสดง 
21 ท่าดัดตน แสดง