รายละเอียดหนังสือ
400 ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์โลก
ผู้แต่ง : ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล. ผู้แปลและเรียบเรียง.
สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์
หมู่ : 509
เลขเรียกหนังสือ : 509 ช47ส
เลขผู้แต่ง: ช47ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 85
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 90
เลข ISBN: 974-9534-13-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 10 กันยายน 2547
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1023652ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2023651ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3023653ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
4023654ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การค้นพบทางวิทยาศาสตร์