รายละเอียดหนังสือ
41 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้แต่ง : เลขาธิการคุรุสภา, สำนักงาน
สำนักพิมพ์ : คุรุสภา
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 370.113
เลขเรียกหนังสือ : 370.113 ล51ส
เลขผู้แต่ง: ล51ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2529
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 128 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
106672ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เลขาธิการคุรุสภา,สำนักงาน-ประวัติ