รายละเอียดหนังสือ
50 คนดังกับหนังสือดี
ผู้แต่ง : ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
สำนักพิมพ์ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 895.918
เลขเรียกหนังสือ : 895.918 ช411ค
เลขผู้แต่ง: ช411ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 368
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 135
เลข ISBN: 974-9639-00-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 08 กรกฏาคม 2546
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1019926ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1หนังสือและการอ่าน