รายละเอียดหนังสือ
45 ปีกรมอาชีวศึกษา
ผู้แต่ง : เจริญ สุวโรจน์วงศ์
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์สยามรัฐ
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 370.113
เลขเรียกหนังสือ : 370.113 จ57ส
เลขผู้แต่ง: จ57ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2529
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 87 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
106910ว่าง จอง
206911ว่าง จอง
306912ว่าง จอง
406913ว่าง จอง
506914ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การศึกษาวิชาชีพ