รายละเอียดหนังสือ
40 ปีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ผู้แต่ง : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักพิมพ์ : โอ.เสอ.พริ้นติงเฮาส์
หมวด : อ หนังสืออ้างอิง
หมู่ : 372
เลขเรียกหนังสือ : 372 ก19ส
เลขผู้แต่ง: ก19ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 472
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 กุมภาพันธ์ 2540
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
112463ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน