ชื่อหนังสือ  
21 ปีทำเนียบไวท์เฮาส์ แสดง 
21 วันในประเทศจีน แสดง 
2300 Words Picture Dictionary : พจนานุกรมรูปภาพ แสดง 
25 ปี แห่งความมุ่งมั่น แสดง 
25 อาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ เล่ม 2 แสดง 
3 นาทีมีสาระ แสดง 
3 ปี กรมอาชีวศึกษาในสายตาสื่อมวลชน แสดง 
3 สำรับ ต้นตำรับอาหารไทย แสดง 
30 เจ้าพระยา แสดง 
30 นักวิทยาศาสตร์ แสดง 
30 ปี ป่ายางในสวนจิตรลดา แสดง 
30 สิงหาคม 2528 ครบรอบ 30 ปี สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย แสดง 
3001 จอมจักรวาลภาคอวสาน แสดง 
336 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย แสดง 
35 TH Publication design Annual แสดง