ชื่อหนังสือ  
43 รูปแบบการพับผ้าเช็ดปากและการจัดโต๊ะอาหารสุดหรู แสดง 
44 ปี กรมอาชีวศึกษา 19 สิงหาคม 2528 แสดง 
45 ชีวิต แสดง 
45 ปีกรมอาชีวศึกษา แสดง 
46 ปีทองของคุณภาพ แสดง 
5 สารัตถะปั้นแต่ง ชุดดอกกล้วยไม้ เล่ม 1 แสดง 
การเขียนแบบทัศนียภาพ แสดง 
5 สุดยอดโปรแกรมฟรี เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง แสดง 
50 กษัตริย์ไทย แสดง 
50 คนดังกับหนังสือดี แสดง 
50 ชั่วโมงกับ Pascal แสดง 
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน แสดง 
ยุทธศิลป์ของสุดยอดผู้นำ แสดง 
50 พระมหากษัตริย์ไทยและสมเด็จพระราชินี แสดง 
50 สุดยอดเทคนิคการผูกริบบิ้นสำหรับช่อดอกไม้และการห่อของขวัญ แด่คนที่คุณรัก แสดง