รายละเอียดหนังสือ
ยุทธศิลป์ของสุดยอดผู้นำ
ผู้แต่ง : หวังเซียนหมิง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.4092
เลขเรียกหนังสือ : 658.4092 ห17ย
เลขผู้แต่ง: ห17ย
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ประภาวดี จิลลานนท์. ผู้แปล
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 216
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 155
เลข ISBN: 978-974-212-248-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 พฤศจิกายน 2551
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1025216ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ประมุขศิลป์
2ผู้นำ