รายละเอียดหนังสือ
การบันชีต้นทุน
ผู้แต่ง : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
สำนักพิมพ์ : แมคกรอ-ฮิล
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 657.42
เลขเรียกหนังสือ : 657.42 ส16ก
เลขผู้แต่ง: ส16ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 395
เลข ISBN: 978-974-9965-75-7
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1035825ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
2035826ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
3035827ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
4035828ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี จอง
5035829อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 16/08/2567ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***