รายละเอียดหนังสือ
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ผู้แต่ง : อำนาจ ทองขาว, ผศ.
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.3
เลขเรียกหนังสือ : 005.3 อ215ป
เลขผู้แต่ง: อ215ป
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 498
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978-974-7584-74-5
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 08 พฤศจิกายน 2550
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1024866ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โปรแกรมคอมพิวเตอร์