รายละเอียดหนังสือ
500 เคล็ดไม่ลับสำหรับพีซี
ผู้แต่ง : ชัชพรรณ คล่องพิทยาพงษ์
สำนักพิมพ์ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.43
เลขเรียกหนังสือ : 005.43 ช112ห
เลขผู้แต่ง: ช112ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ดวงมาลัย คล่องดี
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 216
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 974-7881-74-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 กันยายน 2544
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คอมพิวเตอร์ -ระบบปฏิบัติการ
2ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์