ชื่อหนังสือ  
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 3 แสดง 
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2 แสดง 
อาหารนานาชาติ แสดง 
อาหารไทยเบื้องต้น แสดง 
Decorating Cakes แสดง 
รักนีี้ไม่มีตรรกะ เล่ม 1 แสดง 
วรรณคดีไทย ชุดที่ 3 ชื่อตัวละคร และชื่อปกิณกะ เล่มทื่ 1 อักษร ก-ธ แสดง 
นามานุกรมวรรณคดีไทย เล่มที่ 3 ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และปกิณกะ เล่มที่ 2 อักษร น-ฤ แสดง 
นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 3 ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และปกิณกะ เล่มที่ 3 อักษร ล-ฮ แสดง 
นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2 แสดง 
นามานุกรมวรรณดีไทย ชุดที่ 3 ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ และชื่อปกิณกะ เล่มที่ 4 ภาคผนวก แสดง 
พระราชดำรัสง แสดง 
พระราชดำรัส แสดง 
นามานุกรม นางในวรรณคดี แสดง 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 26 แสดง