ชื่อหนังสือ  
คู่มือเส้นทางสุขใจเที่ยวไทยลุ้น 10 ล้าน แสดง 
เรียนพินอินและการออกเสียง (ฉบับสมบูรณ์) แสดง 
มหัศจรรย์สมุนไพรจีน แสดง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แสดง 
บนเส้นทางชีวิต (ฉบับภาษาญี่ปุ่น) แสดง 
My Way แสดง 
จากอวกาศสู่ผืนดิน แสดง 
สารานุกรมโลกของเรา เล่ม 4 โลกและนอกโลก แสดง 
สารานุกรมโลกของเรา เล่ม 5 บุคคลสำคัญ แสดง 
สารานุกรมโลกของเรา เล่ม 6 การเดินทางและการสื่อสาร แสดง 
สารานุกรมโลกของเรา เล่ม 7 งานและอุตสาหกรรม แสดง 
สารานุกรมโลกของเรา เล่ม 8 ประเทศบ้านเมือง แสดง 
สารานุกรมโลกของเรา เล่ม 9 ศิลปะและนันทนาการ แสดง 
สารานุกรมโลกของเรา เล่ม 10 กีฬาและงานอติเรก แสดง 
สารานุกรมโลกของเรา เล่ม 11 ดรรชนี แสดง