ชื่อหนังสือ  
20 วิธีพัฒนาการบริการเหนือชั้น แสดง 
200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ แสดง 
2000 The one show advertising's best print, radio, TV. V.22 แสดง 
2001 : จอมจักรวาล 1 แสดง 
2010 : จอมจักรวาล 2 แสดง 
2061 : จอมจักรวาล 3 แสดง 
21 ท่าดัดตน แสดง 
21 ปีทำเนียบไวท์เฮาส์ แสดง 
21 วันในประเทศจีน แสดง 
2300 Words Picture Dictionary : พจนานุกรมรูปภาพ แสดง 
25 ปี แห่งความมุ่งมั่น แสดง 
25 อาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ เล่ม 2 แสดง 
3 ปี กรมอาชีวศึกษาในสายตาสื่อมวลชน แสดง 
3 สำรับ ต้นตำรับอาหารไทย แสดง 
30 เจ้าพระยา แสดง