ชื่อหนังสือ  
คู่มือธรรมศึกษา ชั้นโท แสดง 
คู่มือธรรมศึกษา ชั้นเอก แสดง 
บันทึกผลสัมฤทธิ์:การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ดร.สนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แสดง 
เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๓ แสดง 
สาระน่ารู้สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส แสดง 
การจัดการที่ดีต้องเหมือนการทำฝนหลวง แสดง 
พลังแผ่นดิน แสดง 
พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ดิจิตัล กระทรวงศึกษาธิการ ๑๒๘ ปี แสดง 
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดง 
แผนที่เล่มฉบับภาษาไทย โลกของเรา 1 ความรู้ทั่วไป แสดง 
การสร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2 P Animation แสดง 
การสร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2 P Animation แสดง 
สร้างงานมัลติมีเดียแอมิเนชั่นด้วย Flash CS6+CC ฉบับสมบูรณ์ แสดง 
Drawing Comics World Vol 1 แสดง 
สร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya 2017 แสดง