ชื่อหนังสือ  
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ แสดง 
จดหมายเหตุประชาชน:ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ เล้ม ๑ แสดง 
สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 12 แสดง 
พระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณ (๘๔ พรรษา ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐) แสดง 
ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แสดง 
พรจากพ่อ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยะภาพ แสดง 
พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรทราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๓ แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรทราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๕ แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรทราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๗ แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรทราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๘ แสดง 
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้า...วันะุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ แสดง 
พระราชดำรัส ๗ องค์ แสดง 
ภูมิแผ่นดินมรดกไทย:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกโลก แสดง 
สงขลา เมืองมนต์เสน่ห์สองฝั่งทะเล 50 จุดหมายปลายทางแห่งความประทับใจ แสดง