ชื่อหนังสือ  
พจนานุกรมคำสมาส - สนธิ (สำหรับค้นคว้าและอ้างอิง) แสดง 
สารานุกรมเยาวชน เทคโยโลยีสมัยใหม่ โลกเร้นลับ แสดง 
สารานุกรมเยาวชน เทคโยโลยีสมัยใหม่ เลเซอร์แสงมหัศจรรย์ แสดง 
สารานุกรมเยาวชน เทคโยโลยีสมัยใหม่ โลกสัณฐาน แสดง 
สารานุกรมเยาวชน เทคโยโลยีสมัยใหม่ มนุษย์กับดวงจันทร์ แสดง 
Kamus Beragmbar แสดง 
McGraw-Hill Concise Encyc lopedia of Science & Technology แสดง 
พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่ม แสดง 
Dictionary of Tourism Hotels and Catering แสดง 
รวมศัพท์โรงแรม (HOTEL TERMS) แสดง 
ไม้เลื้อยประดับ แสดง 
พจนานุกรมโรคและการบำบัด แสดง 
สารานุกรมผ้า เครื่องถักทอ แสดง 
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1 แสดง 
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 แสดง