ชื่อหนังสือ  
60 อุปนิสัยเพื่อชีวิตที่ดีกว่า แสดง 
60 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา แสดง 
600 ตัวอย่างจดหมาย 2 แสดง 
62 สูตรเด็ดเคล็บลับของหวานจากผลไม้ เพื่อความงามและสุขภาพ แสดง 
69 เคล็ดลับยกระดับการทำงาน แสดง 
7 ELEVEN เจาะลึกบทเรียนจากญี่ปุ่น แสดง 
72 ปี ธนาคารออมสิน แสดง 
72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 แสดง 
73 จังหวัด แสดง 
73 ปี กรมสรรพากร แสดง 
76?จังหวัดในเมืองไทย แสดง 
795 ADJECTIVE คุณศัพท์ แสดง 
80 วันรอบโลก แสดง 
84 ปี 5 เมษายน 2534 ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ แสดง 
84 ปี 5 เมษายน 2534 ท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ แสดง