รายละเอียดโสตวัสดุ
MODERN LOVE 2006
ผู้ผลิต
หมวด
700 ศิลปะ วิจิตรศิลป์และมัณฑณศิลป์
หมู่
791.4
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 08 พฤศจิกายน 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA000172ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***