รายละเอียดโสตวัสดุ
EQ-IQ สำคัญไฉน
ผู้ผลิต
ดร.จอมพล สุภาพ
หมวด
100 ปรัชญา
หมู่
153.98
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 2
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 08 พฤศจิกายน 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA0155ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***