รายละเอียดโสตวัสดุ
200 เคล็ดลับเก่ง Windows XP
ผู้ผลิต
เจเนซิส
หมวด
000 ความรู้ทั่วไป
หมู่
005.3648
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต:
ราคา: 99 บาท
วิเคราะห์วันที่: 31 ตุลาคม 2565
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1000096ว่างห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***