รายละเอียดโสตวัสดุ
จัดการการเงินง่ายๆ ด้วย Excel for Finance
ผู้ผลิต
บริษัทซัคเซสมีเดีย
หมวด
DVD DVD
หมู่
005.3
ประเภท
โสต A
ความยาว: 351 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 1 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 3
ปีที่ผลิต: มปผ
ราคา: 250 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1DVD000013ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2DVD000014ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
3DVD000015ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เอ็กเซล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)