รายละเอียดโสตวัสดุ
100 ปี พุทธทาสท่านพุทธทาสกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ผู้ผลิต
บริษัทอิกโซรา
หมวด
CD CD
หมู่
294.363
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 2 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 2
ปีที่ผลิต: 2549
ราคา: 150 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1CD000051ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พุทธทาสภิกขุ