รายละเอียดโสตวัสดุ
ถ่ายภาพให้สวยด้วย Digital Camera
ผู้ผลิต
บริษัทซัคเซสมีเดีย
หมวด
CD CD
หมู่
005.31
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 2 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 2
ปีที่ผลิต: มปผ
ราคา: 350 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1CD000025ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2CD000026ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
3CD000027ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Digital Camera (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)