รายละเอียดโสตวัสดุ
จัดการและบริหารโครงการอย่างง่ายด้วย Excel Advanced Techniques
ผู้ผลิต
บริษัทซัคเซสมีเดีย
หมวด
CD CD
หมู่
005.3
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 1 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต: มปผ
ราคา: 190 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1CD000020ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2CD000019ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
3CD000021ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Excel (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)