รายละเอียดโสตวัสดุ
จับศัพท์จีนดิ้นไม่หลุด ชุดบ้านและยานพาหนะ
ผู้ผลิต
สำนักพิมพ์ทฤษฎี
หมวด
CD CD
หมู่
495.1395
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 1 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต: มปผ
ราคา: 240 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1CD000068ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาจีน -- คำศัพท์