รายละเอียดโสตวัสดุ
20 เทคนิคสร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโอ Workshop : Adobe After Effects
ผู้ผลิต
บริษัทเจเนซิสมีเดียคอม
หมวด
CD CD
หมู่
005.36
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 2 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 2
ปีที่ผลิต: 2551
ราคา: 179 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1CD000065ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1After Effects (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)