รายละเอียดโสตวัสดุ
Songkhla oldtown จังหวัดสงขลา
ผู้ผลิต
หมวด
DVD DVD
หมู่
915.93
ประเภท
โสต A
ความยาว: 45 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 3 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต: มปผ
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1DVD000066ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สงขลา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว