รายละเอียดโสตวัสดุ
E-BOOK ASEAN MAGAZINE อาเซียนศึกษา ชุด เปิดประตูไทยสู่ประตูโลก
ผู้ผลิต
หมวด
E-BOOK E-BOOK
หมู่
959
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 4 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 4
ปีที่ผลิต: มปผ
ราคา: 1500 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1EB000058ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2กลุ่มประชาคมอาเซียน