รายละเอียดโสตวัสดุ
การขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติอย่างมืออาชีพ AutoCAD 3D
ผู้ผลิต
บริษัทซัคเซสมีเดีย
หมวด
CD CD
หมู่
005.1
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 2 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 2
ปีที่ผลิต: 2551
ราคา: 259 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1CD000055ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Auto CAD 2000)