รายละเอียดโสตวัสดุ
ชุดสื่อธรรมบรรณาการ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ผู้ผลิต
มูลนิธิตะวันธรรม
หมวด
DVD DVD
หมู่
294.301
ประเภท
โสต A
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 4 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 4
ปีที่ผลิต: มปผ
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 04 เมษายน 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1DVD000064ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พุทธศาสนา