ข่าวประชาสัมพันธ์
อาชีวะ
วันที่ 07 สิงหาคม 2556

                อาชีวะเสียงแตกเรื่องรูปแบบสถาบัน

'ศศิธารา'  ใจกว้างฟังเสียงองค์กรครู

        เมื่อเวลา  10.30  น.  วันที่  7 มิ.ย. ที่ห้องรับรองจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.)  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  (สอศ.)  พร้อมด้วยคณาจารย์  และนักศึกษาประมาณ  150  คน  นำโดย  นายบำรุง  อร่ามเรือง  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  ได้เข้าพบและมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณกับ  น.ส.นริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รมช.ศธ.  ที่ช่วยผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  จากนั้นได้เข้าพบ  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รมว.ศธ.  โดยนายบำรุง  กล่าวว่า  ตนและคณะขอให้  รมว.  และรมช.ศธ. เร่งผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  โดยให้มีการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็นแบบรวมกลุ่มจังหวัด  หรือ  สถาบันเฉพาะทาง  แต่จากการรับฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษา  คณาจารย์  และสถานประกอบการก็เห็นตรงกันว่าการจัดตั้งในรูปแบบสถาบันเฉพาะทางตามกลุ่มอุสาหกรรมหลัก  13 กลุ่มตามแผนพัฒนาประเทศจะเกิดประโยชน์มากกว่า

        น.ส.นริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์    กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการให้มีการผลักดันงบประมาณทางการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาให้มากขึ้น  รวมถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเฉพาะทาง  ซึ่งตรงกับแนวคิดของตน  และตรงกับที่ได้รับฟังมาจากหลายๆฝ่าย ดังนั้นตนในฐานะที่กำกับดูแล สอศ. จะเดินหน้าผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเฉพาะทางให้ได้  รวมถึงดูแลการเรียนการสอนทางการเกษตรเป็นพิเศษด้วย

         ด้านนายชินวรณ์  กล่าวว่า  การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นนโยบายของ  ศธ. และรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนอยู่แล้ว  แต่ตนอยากเห็นแนวความคิดที่ตกผนึกและมีความชัดเจนของชาวอาชีวะก่อน

         ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าวถึงกรณีที่องค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษาออกมาเคลื่อนไหว  เกี่ยวกับการโยกย้าย  ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา  จากเลขาธิการ  กอศ. ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่า สมาพันธ์ครูหรือองค์กรครูอาชีวศึกษาก็เหมือนเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องบุคลากร  ก็ต้องปกป้องคนของเขาเป็นธรรมดา  ตนก็ฟังด้วย  เพราะอาชีวศึกษามีครูและบุคากร  กว่า 4-5 หมื่นคนหากสามารถทำงานร่วมกันได้จะทำให้อาชีวศึกษาเป็นองค์กรที่มีพลังอย่างไรก็ตามการที่  นายธีรพัฒน์  คำคูบอน  รองเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยออกมาแสดงความเห็นตนก็ยินดีเพราะตนทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องฟังความเห็นของคนอื่นด้วย

         นายธีรพัฒน์  กล่าวว่า อยากให้เลขาธิการ กอศ.คนใหม่เข้ามาผ่าตัดและเยียวยาเพื่อประสานให้เกิดความสามัคคีในชาวอาชีวศึกษา รวมถึงแก้ปัญหาการจัดซื้อครุภัณฑ์ การลงทุนในโครงการตามแผนปฏิบัติการ  อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบ คร.ศศิธารา เป็นคนดี คนตรง และมีความรู้ความสามารถ  ซึ่งตนเชื่อว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้.