รายละเอียดโสตวัสดุ
4WHEELS
สำนักพิมพ์
บริษัท สื่่อสากล จำกัด
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
3136506 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3136607 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3136708 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3136809 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3136910 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3137011 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3137112 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3237201 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3237302 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3237403 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3237605 มกราคม 31091ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
3237706 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3237807 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3237908 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3238009 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี