รายละเอียดโสตวัสดุ
WHAT HI-FI
สำนักพิมพ์
มาดาน จำกัด
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
3744006 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3744107 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3744208 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3744309 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3744410 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3844511 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3844612 มกราคม 31081ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
3844701 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3844802 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3844903 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3845105 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3845206 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3845307 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3845408 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
3845509 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี