รายละเอียดโสตวัสดุ
HELLO (เดือน)
สำนักพิมพ์
บริษัท เบอร์ด้า(ประเทศไทย) จำกัด
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
14402 เมษายน 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
14503 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
14704 เมษายน 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
14 805 กุมภาพันธ์ 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
14906 มิถุนายน 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
141007 เมษายน 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
141108 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
141209 พฤษภาคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
141310 มีนาคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
141411 กรกฏาคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
141512 พฤษภาคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15101 กันยายน 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15202 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15404 กุมภาพันธ์ 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15506 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15607 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15708 มิถุนายน 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15809 มีนาคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
15910 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
151011 พฤษภาคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
151112 มีนาคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
16101 กรกฏาคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
16202 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
16303 เมษายน 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
16404 สิงหาคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
16505 มิถุนายน 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
16707 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
16606 มีนาคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
16808 พฤษภาคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
17606 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
17707 กรกฏาคม 31081ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
17808 เมษายน 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
17909 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
171001 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
171111 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
171212 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
18101 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
18202 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
18303 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
18505 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
18606 มกราคม 31091ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
18707 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
18808 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
18909 มกราคม 31091ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี