รายละเอียดโสตวัสดุ
การเงินธนาคาร
สำนักพิมพ์
มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
43810 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
43911 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44101 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44202 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44303 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44404 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44505 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44606 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44707 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44808 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
44909 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45010 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45111 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45212 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
4531ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45503 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45604 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45705 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45806 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
45907 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46008 มกราคม 31061ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
46109 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46210 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46311 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46412 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46501 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46602 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46703 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46804 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
46905 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47006 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47107 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
47208 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี