รายละเอียดโสตวัสดุ
ELLE THAILAND
สำนักพิมพ์
POST INTERNATIONAL MEDIA CO..LTD.
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
28810 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
28911 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29012 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29202 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29303 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29404 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29505 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29607 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29707 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29808 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
29909 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30010 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30111 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30212 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30301 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30402 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30503 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30604 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30705 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30806 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
30907 มกราคม 31061ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
31008 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
31109 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
31311 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
31412 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
31501 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
31602 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
31703 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
31804 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
31905 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
32006 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
32107 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
32208 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
33206 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
33307 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
33408 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
33509 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
33610 ตุลาคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
33711 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
33812 มกราคม 31081ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี