รายละเอียดโสตวัสดุ
กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน
สำนักพิมพ์
มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
20710 มกราคม 31031ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
20811 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
20912 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21001 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21102 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21203 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21304 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21405 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21506 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21607 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21708 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21809 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
21910 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22011 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22201 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22302 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22403 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22504 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22605 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22706 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22807 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
22908 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23009 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23110 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23211 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23312 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23401 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23603 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23704 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23805 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
23906 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24007 มกราคม 31061ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
24108 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24209 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24310 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24411 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24512 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24601 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24702 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24803 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
24904 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
25005 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
25106 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
25207 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
25308 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี