รายละเอียดโสตวัสดุ
a day
สำนักพิมพ์
บริษัท โพเอทส์ จำกัด
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
1820610 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1820711 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1820812 มกราคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1820901 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1821002 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1821103 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1821204 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1821305 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1821406 มกราคม 31041ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
1821507 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1921608 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
1921709 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1921810 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1921911 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1922001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1922102 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1922202 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1922303 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1922505 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1922607 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1922707 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1922808 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2022909 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023010 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023111 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023212 มกราคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023301 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023503 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023604 มกราคม 31061ห้องสมุด 2 อาคารปริญญาตรี
2023705 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023806 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2023907 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2024008 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2124412 มกราคม 31061ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
2124501 มกราคม 31071ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี