รายละเอียดโสตวัสดุ
HELLO
สำนักพิมพ์
บริษัท เบอร์ด้า(ประเทศไทย) จำกัด
กำหนดออก
รายปักษ์

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
122110 ธันวาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
122201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
122401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
122512 กรกฏาคม 31031ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
122601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
13101 เมษายน 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
13201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
13302 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
13401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
13503 มกราคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
13701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
13804 ธันวาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
13901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131005 ตุลาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131101 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131206 กรกฏาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131301 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131407 พฤษภาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131501 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131608 กุมภาพันธ์ 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131701 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131801 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
131901 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
132001 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
132110 พฤศจิกายน 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
132201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
132311 สิงหาคม 31041ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
132401 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
132512 มิถุนายน 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
132601 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
1ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
14101 ตุลาคม 31051ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
14201 มกราคม 25131ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี
ห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี